Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Selice

 

SELICE,        maď. SÓKSZELŐCE           Nitra, Bratislava

Okres: Galanta

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Selice a Šók (dnes patrí k nasledujúcej obci:Selice)

Matriky:  krstná: 1745-1841, 1852-1895

sobášna:  1752-1895

úmrtná: 1745-1895

Šók – osobitne vedené matriky:                    Nitra

krstná: 1766-1852

sobášna:  1766-1852

úmrtná: 1744-1841

Staršie matričné záznamy sa nachádzajú na rk. farnosti obce Trnovec nad Váhom.

Matriky:  krstná: do roku:1862, sobášna:  do roku:1867 a úmrtná: do roku:1864 sa nachádzajú v ŠA Nitra a matriky: krstná: od roku:  1862, sobášna:  od roku:  1868 a úmrtná: od roku:  1865 v ŠA Bratislava.

 

Reformovaná kresťanská cirkev                                                       Nitra, Bratislava

Cirkevná pôsobnosť: Selice a Šók (dnes patrí k nasledujúcej obci:Selice) a Trnovec nad Váhom;  Nové Zámky körzetében: Dolný Jatov (dnes patrí k nasledujúcej obci: Jatov) a Tvrdošovce

Matriky:  krstná: 1806-1895

sobášna:  1806-1895

úmrtná: 1806-1895

čiastočné záznamy z nasledujúcej obce: Selice sa nachádzajú na ref, farnosti obce Vlčany .

Matriky:  krstná: do roku:1866 sa nachádzajú v ŠA Nitra a matriky od roku:   1867 krstná, sobášna a úmrtná: v ŠA Bratislava.

 

Obvod židovskej viery                                                          Bratislava

Žihárec – osobitne vedené matriky:

krstná: 1871-1885

sobášna:  1875-1885

úmrtná: 1868-1885

Novšie matričné záznamy sa nachádzajú v obvode židovskej matriky: Galanta.
TOPlist