Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Slovenská Ľupča

 

SLOVENSKA ĽUPČA,  maď. ZÓLYOMLIPCSE                 Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Slovenská Ľupča a Ľupčianska Ulica (dnes patrí k nasledujúcej obci:Slovenstá Ľupča), Lučatín

Matriky:  krstná: 1658-1672, 1773-1898

sobášna:  1658-1671, 1773-1897

úmrtná: 1658-1672, 1773-1897

Index:             sobášna:  1773-1783

V matrike približne do roku:1709 sa nachádzajú ešte čiastočné záznamy z nasledujúcich obcí: Ondrej nad Hronom, Medzibrod, Moštenica, Podkonice.

Lučatín – osobitne vedené matriky:

krstná: 1837-1898

 

Evanjelická cirkev

Cirkevná pôsobnosť: Slovenská Ľupča, Lučatín, Šalková (dnes patrí k nasledujúcej obci: Banská Bystrica)

Matriky:  krstná: 1706-1709, 1783-1880

sobášna:  1706-1709, 1783-1880

úmrtná: 1706-1709, 1783-1880

TOPlist