Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Stropkov

 

STROPKOV,                 maď. SZTROPKÓ               Prešov

Okres: Svidník

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Stropkov a Bokša (dnes patrí k nasledujúcej obci:Stropkov), Breznica, Brusnica, Gribov, Havaj, Chotča, Jakušovce, Kolbovce, Krišlovce, Krušinec, Makovce; Malé Bukovce a Veľké Bukovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Bukovce), Miroľa, Porúbka (Okres: Bardejov), Potôčky, Soľník, Staškovce, Varechovce, Veľkrop, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava; Humenné körzetében: Pravrovce a Repejov (dnes patrí k nasledujúcej obci:Repejov) a Vranov nad Topľou körzetében:  Ruská Voľa a Závada

Matriky:  krstná: 1704-1897

sobášna:  1700-1847

úmrtná: 1700-1869

 

Židovský matričný obvod

Obce spadajúce pod tento obvod:Stropkov a Bokša (dnes patrí k nasledujúcej obci:Stropkov), Breznica, Breznička, Brusnica, Bystrá; Driečna , Vladiča (dnes patrí k nasledujúcej obci:Vladiča), Giraltovce (Okres: Bardejov), Gribov, Havaj, Chotča, Jakušovce, Lomné, Kolbovce, Korunková, Krušinec, Makovce, Malá Poľana; Malé Bukovce a Veľké Bukovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Bukovce), Miková, Miňovce, Nižná Olšava; Petejovce, Turany nad Ondavou a Vyšný Hrabovec (dnes patrí k nasledujúcej obci:Turany nad Ondavou), Potôčky, Ruský Kručov, Soľník, Staškovce, Šandal, Tisinec, Valkov (dnes patrí k nasledujúcej obci: Bžany), Varechovce, Verkrop, Vojtovce, Vyšná Olšava; Humenné körzetében:  Krivá Oľka, Nižná Oľka a Vyšná Oľka (dnes patrí k nasledujúcej obci:Oľka), Lukáčovce, Pravrovce a Repejov (dnes patrí k nasledujúcej obci:Repejov); v obvode Vranov nad Topľou:  Dobrá nad Ondavou a Trepec (dnes patrí k nasledujúcej obci:Kvakovce), Girovce, Košárovce, Nižná Sitnica, Nová Kelča; Pakostov a Petrovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Pakostov), Piskorovce, PriTurany, Rafajovce, Rohožník, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Veľká Domaša (dnes patrí k nasledujúcej obci: Holčíkovce), Vyšná Sitnica a Závada

Matriky:  krstná: 1851-1901

            sobášna:  1886-1895

            úmrtná: 1851-1899

TOPlist