Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Svätoplukovo

 

SVÄTOPLUKOVO              maď. SALGÓ                          Nitra                               

Okres: Nitra (dnes patrí k nasledujúcej obci: Mojmírovce),                                                                                                                

Evanjelická cirkev

Cirkevná pôsobnosť: Svätoplukovo a Mojmírovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Mojmírovce), Branč; Cabaj a Čápor (dnes patrí k nasledujúcej obci:Cabaj-Čápor), Čechynce (dnes patrí k nasledujúcej obci: Nitrany), Dolné Krškany, Horné Krškany, Ivanka a Janíkovce (dnes patrí k nasledujúcej obci: Nitra), Golianovo, Pohranice, Poľný Kesov, Veľké Zálužie a Veľký Lapáš (dnes patrí k nasledujúcej obci:  Lapáš); Nové Zámky körzetében:  Dolný Jatov (dnes patrí k nasledujúcej obci: Jatov), Komjatice, Šurany a Tvrdošovce

Matriky:  krstná: 1887-1954

sobášna:  1888-1954

úmrtná: 1887-1954

TOPlist