Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Vlachovo

 

VLACHOVO,                maď. OLÁHPATAK                 Košice

Okres: Rožňava

Evanjelická cirkev

Cirkevná pôsobnosť: Vlachovo, Gočovo {Gócs}

Matriky:  krstná: 1711-1743, 1751-1925

sobášna:  1711-1747, 1751-1925

úmrtná: 1712-1743, 1751-1925

Gočovo - osobitne vedené matriky:

krstná: 1787-1905

sobášna:  1787-1905

úmrtná: 1787-1905

Záznamy s nasledujúcej obce: Gočovo sa nachádzajú v matrike ev. a v. farnosti obce Rejdová.

TOPlist