Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Žabokreky nad Nitrou

 

ŽABOKREKY NAD NITROU,  maď. NYITRA-ZSÁMBOKRÉT         Nitra

Okres: Topoľčany

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Žabokreky nad Nitrou

Matriky:  krstná: 1725-1873

sobášna:  1725-1873

úmrtná: 1725-1873

 

Židovský matričný obvod,

Obce spadajúce pod tento obvod:Žabokreky nad Nitrou, Bošany; Horné Chlebany a Rajčany (dnes patrí k nasledujúcej obci:Rajčany), Hradište; Janova Ves a Klátova Nová Ves (dnes patrí k nasledujúcej obci:Klátova Nová Ves), Klížske Hradište (dnes patrí k nasledujúcej obci: Veľký Klíž), Krnča; Libichava , Veľké Hoste (dnes patrí k nasledujúcej obci:Veľké Hoste), Livina a Livinské Opatovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Nadlice), Malé Bielice, Malé Uherce, Návojovce, Partizánske , Veľké Bielice (dnes patrí k nasledujúcej obci:Partizánske), Malé Ostratice a Veľké Ostratice (dnes patrí k nasledujúcej obci:Ostratice), Nedanovce, Nedašovce, Pochabany (dnes patrí k obci: Malé Hoste), Práznovce (dnes patrí k nasledujúcej obci: Topoľčany), Šišov, Zlatníky; Prievidza körzetében:Dolné Vestenice; Dvorníky nad Nitricou a Račice (dnes patrí k nasledujúcej obci:Nitrica), Horné Vestenice, Nitrianske Sučany, Osľany

Matriky:          krstná: 1840-1942

sobášna:  1840-1942

úmrtná: 1840-1944

Index:             krstná: 1840-1895

sobášna:  1840-1895

úmrtná: 1840-1895

Malé Ostratice, Trebašovce a Veľké Ostratice (dnes patrí k nasledujúcej obci:Ostratice) a Vysočany - samostatne vedené matriky:

krstná: 1844-1885

sobášna:  1880-1884

úmrtná: 1850-1882

TOPlist