Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Zborov

 

ZBOROV,                maď. ZBORÓ                         Prešov

Okres: Bardejov

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Zborov, Andrejová, Becherov, Dlhá Lúka (dnes patrí k nasledujúcej obci: Bardejov), Hutka, Chmeľová, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Ondavka, Regetovka, Smilno, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka; Svidník körzetében: Cigla, Dubová, Nižný Mirošov a Vyšný Mirošov

Matriky:  krstná: 1695-1895

sobášna:  1734-1895

úmrtná: 1746-1925

Hutka - önállóan vezetett anyakönyv:

krstná: 1856-1901

sobášna:  1856-1878

úmrtná: 1856-1901

Index:             krstná: 1865-1927

 

Židovský matričný obvod

Obce spadajúce pod tento obvod:Zborov, Becherov, Chmeľová, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Ondavka, Regetovka, Smilno, Stebnícka Huta, Stebník, Šarišské Čieme, Varadka, Vyšná Polianka; Svidník körzetében: Cigla, Dubová, Nižný Mirošov, Roztoky, Vyšný Mirošov

Matriky:          krstná: (1848) 1876-1895

sobášna:  (1876) 1887-1895

úmrtná: (1865) 1876-1895

TOPlist