2018 - NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ SVOJ RODOSTROM A UROBTE RADOSŤ SEBE A SVOJEJ RODINE!

Pátranie po predkoch v archívoch a matrikách na Slovensku, poradenstvo, preklady starých dokumentov, získavanie informácií, pátranie po emigrantoch do USA, KANADY a iných štátov, sprostredkovanie rodinných stretnutí, pomoc a poradenstvo. Získavanie informácií na katastrálne účely, pátranie po vojenskej histórii osôb, získanie potrebnej literatúry, prepis, preklad. Riešenie prípadov, kde iní už zlyhali. Získanie rôznych zaujímavých dokumentov týkajúcich sa Vašich predkov ako sú operáty zo sčítaní ľudu, súpisy poddaných, urbárske spisy obcí z čias Márie Terézie, hľadanie ťažko dostupnej literatúry a veľa iných. Kontaktujte nás: genealogia@azet.sk   

VYHĽADÁME KRST - NARODENIE, SOBÁŠ A ÚMRTIE! AJ JEDNOTLIVO! genealogia@azet.sk

VYHĽADANIE SČÍTACIEHO HÁRKU VAŠICH PREDKOV Z ROKU 1869

(mali by ste poznať v ktorej obci žili a ich mená, upozorňujeme, že nie všetky archy sa zachovali)

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 NAMAĽUJEM RODOSTROM - 40 x 50 cm na plátno! Kontakt: thonuzoba@centrum.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítam vás na mojej stránke, ktorá má za úlohu pomôcť bádateľom a každému, kto pátra po svojich predkoch. Po čase na stránku pribudnú údaje o matrikách slovenských obcí a miest a rôzne spriaznené stránky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponúkam pomoc v pátraní po príbuzných, priateľoch, spolužiakoch, kolegoch, priateľoch z vojny alebo ľuďoch, ktorí sa odsťahovali za prácou do vzdialenejších končín a radi by ste sa s nimi znova skontaktovali: genealogia@azet.sk

Pokúsim sa vyhľadať neznámych vlastníkov pôdy prípadne ich potomkov ku katastrálnym, pozemkovým a iným majetkovým záležitostiam: genealogia@azet.sk

Ponúkam pomoc  v pátraní po  vojenskej histórii vašej rodiny, pomoc s vyhľadaním kmeňových listov, hľadanie údajov o vojakoch z 1. a 2. svetovej vojny, pátranie po obetiach odvlečených do sovietskych gulagov, koncentračných táborov, po vojenských hroboch, vyhľadávanie vo voľne dostupných databázach a archívoch atď: genealogia@azet.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  

Inzerát: Pátranie po predkoch

Získanie archívnych záznamov, preklady. Pátranie po predkoch na Slovensku, Česku, Maďarsku.

Kontakt: genealogia.sk@gmail.com

Vaše otázky týkajúce sa stránky môžte adresovať na nasledujúcu adresu:  genealogia@azet.sk

Určite ste už mnohokrát rozmýšľali nad svojim pôvodom. Všetci si kladieme otázky kto sme, odkiaľ pochádzame. Na túto otázku nám môžu dať odpoveď krstné matriky, ktoré sa začali viesť od 16. storočia. V našich podmienkach môžme vypátrať svojich predkov s troškou štastia až do začiatku 18. storočia teda rok okolo 1700. Ak vaši predkovia majú šľachtický pôvod, môžete pátrať po predkoch až do 13. storočia.

Ako začať? Musíme zistiť dátumy narodení našich starých, prastarých rodičov . Najlepšie je popýtať sa najstarších žijúcich rodinných príslušníkov, ktorí nám mnoho rodinných väzieb objasnia. Keď máme dátumy môžme pokračovať v pátraní v matrikách.
( Klikni na odkaz )
    
Našli ste medzi svojimi predkami šľachtica? Prípadne ste pred jeho menom nenašli v matrike slovo ,,nobilis,, ale viete, že šľachtická rodina s takýmto menom existuje? Napíšte.
Pomôžem s pátraním po armálnych listinách, investigačných protokoloch, nobilitačných spisoch. Prelistujem dostupnú slovenskú, českú a maďarskú literatúru. Pomôžem, poradím s pátraním v archívoch, preložím potrebnú literatúru.
genealogia@azet.sk


PREKLADY Z LATINSKÉHO JAZYKA (LATINČINY) - PRELOŽÍM LATINSKY PÍSANÉ DOKUMENTY

PREKLADY Z NEMECKÉHO JAZYKA (NEMČINY) - PRELOŽÍM NEMECKY PÍSANÉ DOKUMENTY

 MAĽOVANÝ RODOSTROM / FAMILY TREE

Potešte seba a celú svoju rodinu maľovaným rodostromom, ktorý bude pýchou vášho príbytku.

 

Pátranie v archívoch v Maďarsku. V Maďarsku sa nachádza mnoho archívnych dokumentov týkajúcich sa rodín a dejín z územia dnešného Slovenska. Ponúkam pomoc s pátraním v archívoch, sprostredkujem kontakt s matrikami a archívmi, získam a preložím potrebnú literatúru alebo matričný záznam.
                                                                               genealogia@azet.sk
ODIŠIEL NIEKTORÝ VÁŠ PREDOK PRACOVAŤ A ŽIŤ DO BUDAPEŠTI PO ALEBO PRED ROKOM 1890? NAPÍŠTE, SKÚSIME ZMAPOVAŤ JEHO ŽIVOT V BUDAPEŠTI!
Spolupracujeme:
   

 
                Cyndi's List

Genealogical research in Slovakia, Hungary, Czech Republic, Europe ( Czechoslovakia, Austro-Hungarian Monarchy )
PROBATE RESEARCH IN SLOVAKIA, HUNGARY, CZECH REPUBLIC
TOPlist