Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Šahy

 

ŠAHY,          maď. IPOLYSÁG      Banská Bystrica, Nitra

Okres: Levice

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Šahy, Tešmák

Matriky:  krstná: 1784-1817, 1824-1895

sobášna:  1837-1895

úmrtná: 1773-1802, 1823-1895

Index:             úmrtná: 1871-1879

Matriky:  krstná:, sobášna: , úmrtná: do roku:1870 sa nachádzajú v ŠA Banská Bystrica a od roku:  1871 v ŠA Nitra.

 

Židovský matričný obvod                                         N

Obce spadajúce pod tento obvod:Šahy, Hrkovce a Preseľany nad Ipľom (dnes patrí k nasledujúcej obci:Šahy), Bátovce a Jalakšová (dnes patrí k nasledujúcej obci:Bátovce), Bielovce, Bohunice (dnes patrí k nasledujúcej obci: Pukanec), Bory, Čankov, Demandice; Dolné Turovce , Stredné Turovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Veľké Turovce), Dolné Zbrojníky a Horné Zbrojníky (dnes patrí k nasledujúcej obci:Zbrojníky), Dolné Žemberovce a Horné Žemberovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Žemberovce), Dolný Almáš a Horný Almáš (dnes patrí k nasledujúcej obci:Jabloňovce), Domaša (dnes patrí k nasledujúcej obci: Hronovce), Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horné Semerovce, Horné Turovce, Horša; Chorvatice a Tupá (dnes patrí k nasledujúcej obci:Tupá), Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec; Kalinčiakovo a Malý Kiar (dnes patrí k nasledujúcej obci: Levice), Kubáňovo, Lontov, Malé Ludince; Opatová, Svätý Kríž a Tekovská Nová Ves (dnes patrí k nasledujúcej obci:Nová Dedina), Oros za Hronom (dnes patrí k nasledujúcej obci: Kukučínov), Pastovce, Pečenice, Plášťovce, Podlužany, Santovka, Sazdice, Slatina, Šalov, Tešmák, Veľký Pesek (dnes patrí k nasledujúcej obci: Sikenica), Vyškovce nad Ipľom, Zalaba, Želiezovce; Nové Zámky körzetében:  Chľaba, Kamenica nad Hronom, Lera; Pavlová a Sikenička (dnes patrí k nasledujúcej obci:Sikenička), Salka; Veľký Krtíš körzetében:   Balog nad Ipľom, Bátorová, Čelovce, Dačov Lom, Dolinka; Dolné Príbelce, Horné Príbelce a Priklek (dnes patrí k nasledujúcej obci:Príbelce), Horné Plachtince, Hrušov, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Koláre, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Lesenica, Malá Čalomija, Nenince, Obeckov, Opatovská Nová Ves, Sečianky, Seľany, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Širákov, Trebušovce, Veľká Calomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica, Záhorce; Zvolen körzetében:  Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Devičie; Dolné Terany a Horné Terany (dnes patrí k nasledujúcej obci:Terany), Domaníky, Drážovce, Drienovo; Dudince a Merovce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Dudince), Dvorníky, Horné Mladonice, Horný Badín; Kostolné Moravce a Opatové Moravce (dnes patrí k nasledujúcej obci:Hontianske Moravce), Rakovec (dnes patrí k nasledujúcej obci: Hontianske Nemce), Sebechleby, Selce, Senohrad, Sitnianska Lehôtka, Sudince, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok; Žiar nad Hronom körzetében:  Antol, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Ilija, Lúčky (dnes patrí k nasledujúcej obci: Kremnica), Prenčov a Štiavnické Bane

Matriky:  krstná: 1850-1949

sobášna:  1850-1947

úmrtná: 1850-1947

TOPlist