OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Chcem Państwu zaoferować swoje usługi w następujących obszarach:

·         Poszukiwanie przodków w starych rejestrach na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech

·         Poszukiwanie na terytorium byłej monarchii Austro-Węgierskiej

·         Wyszukiwanie starych grobów i ich fotografowanie

·         Wyszukiwanie w archiwach w powyżej wymienionych Państwach

·         Współpraca w różnych projektach w dziedzinie genealogii

·         Poszukiwanie osób, potomków  w różnych sprawach spadkowych

·         Poszukiwanie osób na terenie Słowacji, Czech i na Węgrzech

·         Tłumaczenia w kombinacji Słowackiego, Czeskiego, Węgierskiego języka

·         Poszukiwanie osób żydowskiej wiary

·         Przekazywanie informacji o historii wsi i miast Słowacji, Czech i na Węgrzech

·         Określanie pochodzenia imigrantów, poszukiwanie członków rodziny imigrantów do USA, Kanady a innych Państw z Czechosłowacji i na Węgrzech, którzy zostali w pierwotnej ojczyźnie oraz pośredniczymy w kontakcie.

Kontakt: genealogia@azet.sk