OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Chcem Vám ponúknuť svoje služby v nasledujúcich oblastiach:

-          Pátranie po predkoch v starých matrikách na Slovensku, Česku a Maďarsku

-          Pátranie na území bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie

-          Vyhľadanie starých hrobov a ich odfotografovanie

-          Pátranie v archívoch v uvedených krajinách

-          Spolupráca na rôznych projektoch v oblasti genealógie

-          Pátranie po osobách, potomkoch  v rôznych dedičských záležitostiach

-          Pátranie po osobách na území Slovenska, Česka a Maďarska

-          Preklady v kombinácii slovenského, českého, maďarského jazyka

-          Pátranie po osobách židovského vierovyznania

-          Sprostredkujem informácie o dejinách obcí a miest zo Slovenska, Česka a Maďarska

-          Zisťovanie pôvodu emigrantov, pátranie po rodinných príslušníkoch, potomkoch emigrantov do USA, Kanady a iných krajín z Československa a Maďarska, sprostredkujem kontakt

 

genealogia@azet.sk