OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

                       
                                                       
  
PROFESIONÁLNE PÁTRANIE PO PREDKOCH A POTOMKOCH RODOV A RODÍN
 

Pátranie po predkoch v archívoch a matrikách na Slovensku, poradenstvo, preklady starých dokumentov, získavanie informácií, pátranie po emigrantoch do USA, Kanady, Austrálie, Argentíny a iných štátov, sprostredkovanie rodinných stretnutí, pomoc a poradenstvo. Získavanie informácií na katastrálne účely, pátranie po vojenskej histórii predkov, získanie potrebnej literatúry, prepis, preklad starých dokumentov a novinových článkov. Riešenie problematických genealogických prípadov, kde iní bádatelia už zlyhali. Získanie rôznych zaujímavých dokumentov týkajúcich sa Vašich predkov ako sú operáty zo sčítaní ľudu, súpisy poddaných, urbárske spisy obcí z čias Márie Terézie, hľadanie ťažko dostupnej literatúry a ďalšie služby. Kontaktujte nás e-mailom na naše e-mailové adresy:

genealogia@azet.sk  / genealogia.sk@gmail.com

VYHĽADÁME KRSTNÝ ZÁZNAM / RODNÝ ZÁZNAM /  SOBÁŠNY ZÁZNAM AJ ÚMRTNÝ ZÁZNAM! AJ JEDNOTLIVO! VYHĽADÁME SČÍTACIE A DAŇOVÉ HÁRKY VAŠICH PREDKOV Z ROKU 1715 / 1720 / 1828 / 1869 / 1931 / 1941 / 1951 / 1961 A ĎALŠÍCH ROKOV! 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponúkame Vám profesionálnu pomoc a asistenciu pri pátraní po stratených príbuzných, priateľoch, spolužiakoch, kolegoch, priateľoch z vojny alebo ľuďoch, ktorí sa odsťahovali za prácou do vzdialenejších končín sveta a radi by ste sa s nimi znova skontaktovali. Napíšte nám vašu žiadosť na naše e-mailové adresy a vytvoríme vám cenovú ponuku na mieru:

genealogia@azet.sk / genealogia.sk@gmail.com

Pomôžeme Vám pri riešení vašich katastrálnych a pozemkových problémov, vyhľadáme neznámych vlastníkov pozemkov alebo ich potomkov.

Ponúkame Vám pomoc  pri pátraní po  vojenskej histórii vašej rodiny, pomoc s vyhľadaním kmeňových listov, hľadanie údajov o vojakoch z 1. a 2. svetovej vojny, pátranie po obetiach odvlečených do sovietskych gulagov, koncentračných táborov, po vojenských hroboch, vyhľadávanie vo voľne dostupných databázach a archívoch atď.

genealogia@azet.sk / genealogia.sk@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  

 

PÁTRANIE PO PREDKOCH

Získame z archívov matričné záznamy, ktoré obsahujú údaje o vašich predkoch ako sú vierovyznanie, bydlisko, vek, povolanie a iné zaujímavé údaje. Pátranie po predkoch vykonávame hlavne na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie - na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Zakarpatskej Ukrajine a v Rakúsku. Ďalej vypátrame osudy emigrantov do USA, Kanady, Austrálie, Argentíny.

Kontakt: genealogia@azet.sk / genealogia.sk@gmail.com

SPOZNAJTE MINULOSŤ SVOJEJ RODINY

Určite ste už mnohokrát rozmýšľali nad svojim pôvodom. Všetci si kladieme nasledovné otázky:

Kto sme? Odkiaľ pochádzame? Čím sa živili naši predkovia? Kde žili? Ako žili? Ako a kedy zomreli? Odpovede na tieto naše často kladené otázky nám môžu dať krstné, sobášne a úmrtné matriky, ktoré sa začali viesť užkoncom 16. storočia. V našich podmienkach môžme vypátrať svojich predkov s troškou štastia až do začiatku 18. storočia teda okolo roku 1700. Ak vaši predkovia majú šľachtický pôvod, je možné dostať sa až po 13. storočie. Ak sa samozrejme dochovali matričné knihy a staré šľachtické listiny.

Ako začať pátrať po predkoch? Najlepšie je začať pátrať vo vlastnej rodine. Vhodné je vziať si hárok papiera, na jeho spodok si napíšeme vlastné meno, dátum a miesto narodenia. Nad naše meno vľavo si napíšeme meno otca, dátum a miesto narodenia. Na pravo si zapíšeme meno matky, dátum a miesto jej narodenia. A takto pokračujeme ich rodičmi atď. Pri starších osobách si značme aj vierovyznanie. Najlepšie je popýtať sa aj najstarších žijúcich rodinných príslušníkov, ktorí nám mnoho rodinných väzieb objasnia. Návšteva cintorínov nám tiež môže pomôcť pri záskavaní dátumov úmrtí a narodení. Keď sme vyčerpali rodinné údaje, môžme pokračovať v pátraní na matričných úradov a tiež v cirkevných matrikách, ktoré sa viedli v kostoloch.

Kliknite na odkaz a môžte nám zanechať správu, ktorú si prečítajú aj iní bádatelia. Pri zanechaní odkazu prosím uveďte aj e-mail prípadne telefonický kontakt aby sme vás v prípade nejakých zistení mohli kontaktovať.
 
    
Našli ste medzi svojimi predkami šľachtica? Prípadne ste pred jeho menom nenašli v matrike slovo ,,nobilis,, ale viete, že šľachtická rodina s takýmto menom existuje? Napíšte nám.
Pomôžeme Vám s pátraním po armálnych listinách, investigačných protokoloch, nobilitačných spisoch. Prelistujeme dostupnú slovenskú, českú a maďarskú literatúru. Pomôžeme, poradíme s pátraním v archívoch, preložíme potrebnú literatúru.
genealogia@azet.sk genealogia.sk@gmail.com


PONÚKAME PREKLADY Z LATINSKÉHO JAZYKA (LATINČINY) - PRELOŽÍME LATINSKY PÍSANÉ TEXTY A ARCHÍVNE DOKUMENTY

PONÚKAME PREKLADY Z NEMECKÉHO JAZYKA (NEMČINY) - PRELOŽÍME NEMECKY PÍSANÉ TEXTY A ARCHÍVNE DOKUMENTY

PONÚKAME PREKLADY Z MAĎARSKÉHO JAZYKA (MAĎARČINY) - PRELOŽÍME MAĎARSKY PÍSANÉ TEXTY A ARCHÍVNE DOKUMENTY

 

SPROSTREDKUJEME NAMAĽOVANIE RODOSTROMU, ERBU PROFESIONÁLNYM UMELECKÝM MALIAROM

Potešte seba a celú svoju rodinu maľovaným rodostromom, ktorý bude pýchou vášho domova.

 

Profesionálne pátranie v archívoch v Maďarsku. V Maďarsku sa nachádza mnoho archívnych dokumentov týkajúcich sa rodín a dejín z územia dnešného Slovenska. Ponúkame vám asistenciu pri pátraní v archívoch, sprostredkujeme kontakt s matričnými úradmi a archívmi, získame a preložíme potrebnú literatúru alebo matričný záznam. Jazyková asistencia v maďarskom jazyku. Vyhľadáme v starých maďarsky písaných tlačovinách, novinách, časopisoch, knihách a iných archívnych materiáloch články týkajúce sa vašich predkov.

genealogia@azet.sk / genealogia.sk@gmail.com

Ak niektorý Váš predok odišiel žiť do Budapešti a neskôr sa rodinné väzby pretrhli, pomôžeme vám nájsť informácie o danej osobe. Zistíme a zmapujeme jej život v Budapešti.
Spolupracujeme:
     
                Cyndi's List

Genealogical research in Slovakia, Hungary, Czech Republic, Europe ( Czechoslovakia, Austro-Hungarian Monarchy )
PROBATE RESEARCH IN SLOVAKIA, HUNGARY, CZECH REPUBLIC
 
* genealógia * pátranie po predkoch * rodostrom * rodokmeň * rod * rodina * genealogická rešerš * preklady z maďarského jazyka * preklady z latinského jazyka * preklady z nemeckého jazyka * matriky * archív *