OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
MAPY

Mapy Uhorska a Slovenska


Mapa Slovenskej republiky

Pri pátraní po predkoch sa doporučuje postupne zozbierať mapy oblasti z ktorej pochádzajú naši predkovia. Mapy sú dôležitým genealogickým pomocníkom pri pátraní po predkoch hlavne v prípadoch ak v krstných alebo sobášnych matrikách nenájdeme záznam o našich predkoch. V tomto prípade musíme hľadať v matrikách okolitých obcí.
V roku 1867 sa z Rakúskeho cisárstva stal dualistický štát - Rakúsko - Uhorsko. Bol to začiatok veľkej priemyselnej revolúcie v Uhorsku. Tiež bola zavedená povinná vojenská služba, ktorá trvala 3 roky. Mnohonárodnostná monarchia sa rozpadla v roku 1918 po skončení a prehratí prvej svetovej vojny.  

Mapa UhorskaRakúsko - Uhorsko

Rakúsko-Uhorsko bola konštitučná dualistická monarchia v rokoch 1867-1918 v strednej Európe.

V roku 1867 bolo tzv. rakúsko-maďarským vyrovnaním rakúske cisárstvo premenené v reálnu úniu dvoch štátnych celkov (tzv. dualizmus).

Na jednom úseku tvorila hranicu riečka Litava (nem. Leitha) pravostranný prítok Dunaja, preto dostali oba celky polooficiálne názvy:

  • Predlitavsko (nem. Cisleithanien) (Rakúsko, oficiálne Kráľovstvá a krajiny na ríšskej rade zastúpené)
  • Zalitavsko (nem. Transleithanien) (Uhorsko, oficiálne Krajiny svätoštefanskej uhorskej koruny, t.j. Uhorské kráľovstvo).

Tieto celky boli spojené osobou panovníka z dedičnej habsbursko-lotrinskej dynastie, so spoločným ministerstvom zahraničia, vojny a ríšských financií. Každý z oboch celkov mal svoj parlament (ríšska rada v Rakúsku, uhorský snem v Uhorsku).

Spoločné úrady niesli označenie c. a k. (cisársky a kráľovský), predlitavské úrady c. k. (cisársky kráľovský - podľa českého, nie maďarského kráľovstva) a zalitavské m. k. (maďarský kráľovský).