Vitajte na stránke genealogia.wbl.sk v sekcii Spišské Bystré

 

SPIŠSKÉ BYSTRÉ,  maď. KUBACH, KRAVJÁN    Levoča

Okres: Poprad

Rímskokatolícka farnosť

Cirkevná pôsobnosť: Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce

Matriky:  Spišské Bystré

krstná: 1676-1679, 1706-1836, 1844-1899

sobášna:  1676-1679, 1706-1898

úmrtná: 1676-1679, 1706-1732, 1734-.l899

Kravany:

krstná: 1676-1679, 1691-1795, 1808-1812, 1837-1899

sobášna:  1676-.l679, 1695-1795, 1808-1812, 1828-1898

úmrtná:  l676-1679, 1692-1795, 1808-1812, 1837-1899

Vikartovce:

krstná: 1691-1725, 1733-1787

sobášna:  1692-1725, 1733-1787, 1876-1898

úmrtná: 1692-1725, 1734-1787, 1870-1899

TOPlist